Uw project, onze passie!

0497 519651
info@coppensbouwmanagement.nl

Vertrouwen is goed, managen is beter

Het moderne gebouw is een complex samenspel van materialen, constructie, installaties, functionaliteiten en esthetiek. Bij de bouw zijn een groot aantal specialisten betrokken. Allemaal partijen die een eigen taal spreken, maar met elkaar moeten schakelen om de uitvoering tot een goed einde te brengen. Om de druk nog wat op te voeren, vormen tijd, budget en kwaliteit grootheden die het resultaat sterk kunnen beïnvloeden. En bovendien, u bouwt maar één keer: het moet meteen goed gaan!

Goed bouwmanagement is onmisbaar. Nieuwbouw, renovatie of verbouwing, Coppens Bouwmanagement neemt uw bouwzorgen graag over. Met gericht advies en ondersteuning in een enkele fase, of compleet van A tot Z. Daarbij laten we ons graag uitdagen in projecten met een moeilijkheidsgraad; gebouwen met een zorgfunctie, renovatie van cultuurhistorisch erfgoed, industriële bedrijfsomgeving… Wij zetten 40 jaar ervaring in om uw wensen, budget en doel effectief naar resultaat te vertalen. Zo staat er straks een gebouw waar we samen trots op zijn.

Wat kunnen we voor u verzorgen?

Stap 1Plannen maken

Wat zijn uw wensen? Welk bouwvolume past daarbij? Welke functies heeft u nodig? Welke kwaliteit? Hoe past uw plan in termen van tijd, omgevingsvoorwaarden en budget? En hoe richt u een optimaal projectteam in? In deze fase maken we samen met u de business case. Is het plan rond? Dan kunt u door naar de volgende fase.

Stap 2Uitgangspunten bepalen

Uw ambities en doelstellingen vertalen we naar een helder en doelmatig Programma van Eisen. Wij beschouwen dit als een cruciale fase. Immers, hoe beter de uitgangspunten op papier staan, hoe beter het uiteindelijke resultaat. Ook kijken we vooruit naar welke partijen we betrekken, hoe we de leveranciersselectie inrichten en welke contractvormen daarbij horen.

Stap 3Ontwerpen

Het PvE komt tot leven in een daadwerkelijk ontwerp. Wij kijken daarbij dwars door mooie plaatjes. Voldoet het ontwerp aan de uitgangspunten? Is de kwaliteit gewaarborgd? Zijn alle functionaliteiten aanwezig? Is het ontwerp financieel haalbaar? Welke (ver)gunningen zijn nodig? Moeten er aanpassingen plaatsvinden in het plan?

Stap 4Realiseren

De bouw gaat nu eindelijk beginnen. Nu is het zaak om het proces goed te bewaken. Welke risico’s zijn er en hoe houden we die beheersbaar? Houden alle partijen zich aan de afspraken in tijd, budget en kwaliteit? Hoe lossen we onvoorziene zaken op? Onze rol spitst zich toe op de nauwkeurige bewaking van proces, kosten en administratie en het realiseren van effectieve communicatie.

Stap 5Nazorg

Na oplevering blijven er vaak wat restpunten over. Wij waken over een goede en (contractueel) correcte afhandeling door de betrokken partijen. Hetzelfde geldt voor de kosten van meer- of minderwerk. Als de fysieke en financiële afhandeling is voltooid, dan zorgen we voor een overzichtelijk archivering van alle documentatie. Zo kunt u er later gemakkelijk op teruggrijpen. Maar eerst: genieten van uw gebouw!

Laat uw nummer achter, dan bellen wij ú.