Uw project, onze passie!

0497 519651
info@coppensbouwmanagement.nl

Uitbreiding terreinwoningen Het Hietveld

PROJECT BEEKBERGEN

Project:
Uitbreiding van vijf woongebouwen voor huisvesting van (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap i.c.m. complexe gedragsproblematiek. De uitbreiding biedt het zorgpersoneel de mogelijkheid om cliënten individueel te begeleiden, terwijl de ruimte hen zelfstandig wonen biedt binnen een beschermende context.

Taken:
Coppens begeleidde namens de opdrachtgever het gehele voorbereidingstraject in samenwerking met installateur, constructeur en architect. Verder verzorgden we de directievoering tijdens het gehele bouwproces, voerden we de projectadministratie en begeleidden de overdracht aan de gebruiker.

Oplevering:
Juli 2016

 

Wilt u meer informatie? Mail naar info@coppensbouwmanagement.nl, bel 0497 519651 of vul het contactformulier in.