Uw project, onze passie!

0497 519651
info@coppensbouwmanagement.nl

Bouwbegeleiding bij onderwijshuisvesting

BOUWEN AAN ONDERWIJS

Ook voor onderwijsinstellingen fungeren wij als directievoerder binnen een bouwproces als opdrachtgever naar ontwerpende en uitvoerende partijen.

Door de opkomst van multifunctionele accommodaties is de rolverdeling bij dat soort accommodaties vaak genuanceerder komen te liggen. Meerdere partijen komen in aanmerking om de rol van bouwheer van de accommodatie of delen daarvan te vervullen. Wij staan u graag bij om te zorgen dat het project wordt gerealiseerd conform uw uitgangspunten.

Voor verschillende onderwijsinstellingen heeft Coppens Bouwmanagement de bouwbegeleiding reeds mogen vervullen.

De Tarcisiusschool in Nijmegen zet zich in voor kinderen en jongeren van 6 tot maximaal 20 jaar met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag. In 2015 hebben wij hen mogen begeleiden bij de renovatie van een praktijklokaal, gevelwijzigingen en onderhoud van platte daken. In 2018 realiseerden wij voor hen de compleet vernieuwde professionele leskeuken.

Het Hoenderloo College is een school voor voorgezet speciaal onderwijs in Hoenderloo. Voor de Hoenderloo Groep hebben wij diverse projecten begeleid, zoals:
- de renovatie/opwaardering van de Meester Gangelschool in 2016
- een grootscheepse renovatie van het Multifunctioneel Leercentrum (MLC) in 2017-2018
- de sloop van de Cornelis Beetsschool in 2017

VSO Heuvelrug College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en richt zich op leerlingen met een speciale leervraag. Zij ondervinden hinder in het onderwijs door psychiatrische problemen, vaak in combinatie met een verstandelijke beperking. Voor het VSO Heuvelrug College in Zeist is door ons in 2017 een verbouwing en groot onderhoud begeleid.

Wilt u meer informatie? Mail naar info@coppensbouwmanagement.nl, bel 0497 519651 of vul het contactformulier in.